Χρήσιμα Τηλέφωνα

 • ΔΕΗ ΒΛΑΒΕΣ

  2634027248

 • ΔΕΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  2634027544

 • ΟΤΕ ΒΛΑΒΕΣ (ΤΗΛ + ΤΗΛ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ)

  1216340

 • ΟΤΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  2634028599

 • ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΤΗΛ ΚΕΝΤΡΟ

  2634024150

 • ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΤΗΛ ΚΕΝΤΡΟ

  2634027239

 • ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ

  2634360116

 • ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

  2634360154

 • ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  2634028930

 • ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  2634023600

 • ΔΗΜ. ΔΙΑΜ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ

  2634062122

 • ΔΗΜ. ΔΙΑΜ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ Κ.Ε.Π

  2634062177

 • ΔΗΜ. ΔΙΑΜ. ΠΥΛΗΝΗΣ

  2634062473

 • ΔΗΜ. ΔΙΑΜ. ΠΥΛΗΝΗΣ

  2634062400

 • ΔΗΜ. ΔΙΑΜ. ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ

  2634031472

 • ΔΗΜ. ΔΙΑΜ. ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ

  2634031888

 • ΔΗΜ. ΔΙΑΜ. ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ Κ.Ε.Π

  2634031200

 • ΔΗΜ. ΔΙΑΜ. ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ

  2634041390

 • ΔΗΜ. ΔΙΑΜ. ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ

  2634041691

 • ΔΗΜ. ΔΙΑΜ. ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  2634041694

 • ΔΗΜ. ΔΙΑΜ. ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ Κ.Ε.Π.

  2634041697

 • ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

  2634360000

 • ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩ ΧΩΡΑΣ

  2634041444

 • ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩ ΧΩΡΑΣ

  2634041209

 • ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

  6977305051

 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ

  2634032332

 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ (ΤΕΡΨΙΘΕΑ)

  2634053166

 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ

  2634061250

 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΣΙΜΟΥ

  2634062337

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

  2634027258

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

  2634027453

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ

  2634031205

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΩ ΧΩΡΑΣ

  2634041214

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ

  2634061111

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΙΜΟΥ

  2634062339

 • ΛΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

  2634027909

 • ΛΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ

  2634031296

 • ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

  2634022199

 • ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ

  2634038024

 • Δ.Ε.Υ.Α.Ν.

  2634027727

 • ΚΤΕΛ

  2634027224

 • ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ

  2634025111

 • ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ

  2634025112